admin
เข้าสู่ระบบ
โรงพยาบาลโนนนารายณ์
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลพนมดงรัก
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลกาบเชิง
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลปราสาท
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลบัวเชด
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลลำดวน
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลสังขะ
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลสำโรงทาบ
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลศีขรภูมิ
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลสนม
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลรัตนบุรี
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลชุมพลบุรี
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลท่าตูม
เข้าสู่เวบ
โรงพยาบาลจอมพระ
เข้าสู่เวบ
โรงพยาบาลสุรินทร์
เข้าสู่เวบ
โรงพยาบาลศีรณรงค์
ยังไม่มีข้อมูล
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 2 คน  
  วันนี้ 17 คน  
  เดือนนี้ 333 คน  
  ปีนี้ 5125 คน  
  ทั้งหมด 72077 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ : (21-11-2560) จำนวนผู้เข้าชม 682 คน

 
1. นำเสนอสรุปผลงานปี 2560 และ ชี้แจงตัวชี้วัด ปี 2561 คุณปวลี สาลีทอง วันที่ : (28-11-2560)
2. นำเสนอประชุมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 หมอณรงศักดิ์ บุญเฉลียว วันที่ : (23-11-2560)
3. สำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ปี2560 คุณจันทร์เพ็ญ เกสรราช วันที่ : (21-11-2560)
4. สถานการณ์ทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยจังหวัดสุรินทร์ปี 58-60 คุณจันทร์เพ็ญ เกสรราช วันที่ : (21-11-2560)
5. แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล คุณปวลี สาลีทอง วันที่ : (21-11-2560)
6. แบบสรุปรายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กอนุบาล คุณปวลี สาลีทอง วันที่ : (21-11-2560)
7. แบบคัดกรองมะเร็งช่องปาก คุณหมอมีนา มีทรัพย์ วันที่ : (21-11-2560)
8. แบบตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปากในคลินิกทันตกรรม คุณหมอมีนา มีทรัพย์ วันที่ : (21-11-2560)
9. การดำเนินโครงการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็ง คุณมีนา มีทรัพย์ วันที่ : (21-11-2560)
10. การดำเนินโครงการTDCA จ.สุรินทร์ คุณมีนา มีทรัพย์ วันที่ : (21-11-2560)
11. ฟันเทียมพระราชทาน โรงเรียนตชด ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง คุณกรวิชญ์ แสงธาราทิพย์ วันที่ : (21-11-2560)
12. แนวทางการดำเนินงานปี2561 คุณนันทนา สุจินพรัหม วันที่ : (21-11-2560)
13. กลุ่มเด็กวัยเรียน และ กลุ่มเด็กวัยรุ่น คุณนันทนา สุจินพรัหม วันที่ : (21-11-2560)
14. ประชุมทันตบุคลากรฯ 22 พฤศจิกายน 2560 คุณนงลักษญ์ ดาวลอย วันที่ : (21-11-2560)
15. ขั้นตอนวิธีการลงข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ คุณณัฎฐา ฤกษ์ชัย วันที่ : (21-11-2560)
16. กราฟเรียงลำดับผลงานตามตัวชี้วัดกำกับติดตาม ปี 60 คุณณัฎฐา ฤกษ์ชัย วันที่ : (21-11-2560)
17. ตัวชี้วัดเฝ้าระวังงานกลุ่มวัย ปี 2561 คุณณัฎฐา ฤกษ์ชัย วันที่ : (21-11-2560)